Įvyko projekto baigiamoji konferencija


2008-03-25

2008 m. kovo 20 d. įvyko projekto baigiamoji konferencija “Vaiko gerovės mokykla”.
Kviečiame susipažinti su konferencijos darbotvarke ir pranešimais:


Projekto įgyvendinimo eiga ir rezultatai

Auksė Petruškevičiūtė – projekto vadovė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija

Vaikų pasitraukimo iš ugdymo įstaigų priežastys ir problemos sprendimo galimybės. Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos patirtis.

Rimantė Šalaševičiūtė – LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, projekto valdybos narė

Mokyklos nelankymo problemos ir jų sprendimo galimybės
Rolandas Zuoza – LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktoriaus pavaduotojas, projekto valdybos narys

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro veiklos galimybės
Andrejus Piliavecas – Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius, projekto partneris

LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimas
Ligita Vaicekauskaitė – LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Vaikų ir jaunimo socializacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Socialinės pedagoginės pagalbos institucijose veiklos modeliavimas
dr. Odeta Merfeldaitė – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektorė

Prevencinio darbo grupės kūrimo etapai
Asta Railienė – Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektorė

Palankios mokyklinės aplinkos kūrimo įtaka mokymosi motyvacijai
Linas Slušnys - Vaikų psichiatras, LIONS QUEST programos Lietuvai direktorius

Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas. Projekto „Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas” patirtis
Kristina Ignatavičienė – SPPC psichologė

Mokyklos nelankymo priežasčių analizė Klaipėdos mieste. Problemos sprendimo būdai ir galimybės.
Jolanta Židickienė – Klaipėdos kolegijos lektorė, Klaipėdos „Varpo” vidurinės mokyklos socialinė pedagogė

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas sprendžiant moksleivių elgesio problemas
Ona Misiukevičienė - Marijampolės P.Armino vidurinės mokyklos socialinė pedagogė,
Gražina Jakovickienė - Marijampolės P.Armino vidurinės mokyklos psichologė, Marijampolės kolegijos lektorė

Prevencinio darbo patirtis Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje
Virginija Ratiukienė – projekto konsultantė, Pilaitės vidurinės mokyklos socialinė pedagogė,
Rasa Bubnienė - Pilaitės vidurinės mokyklos psichologė

Suaugusiu žmogumi tapti lemta visiems
Neringa Čiukšienė - projekto konsultantė, Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja,
Danguolė Janušienė - Vilniaus Sietuvos vidurinės mokyklos socialinė pedagogė

 

 

Konferencijos akimirkos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « atgal