Projekto eiga


1. Projekto veiklų vykdymui įdarbinta:
• projekto vadovė Auksė Petruškevičiūtė,
• finansininkė Irena Braškienė,
• administratorė Alina Goberytė,
• mokymo modulių gairių rengėjos: Giedrė Kvieskienė ir Valdonė Indrašienė,
• mokymo modulių rengėjai: Jūratė Kanapinskaitė, Giedrė Kvieskienė, Odeta Merfeldaitė, Andrejus Piliavecas, Asta Railienė, Rokas Uscila, Svetlana Zaivej,
• mokymo modulių koordinatoriai: Saulė Daunytė, Asta Lukšienė, Ona Petronienė.

2. Įvykdyti šie viešieji pirkimai:
• viešųjų pirkimų koordinatoriaus (Indrė Kleinaitytė);
• audito (Iį "Apskaitos ir mokesčių konsultacijos");
• projekto viešinimo:
    - informacinio straipsnio spausdinimas (UAB "Polilogas"),
    - internetinės svetainės sukūrimo (Arnoldas Blinkevičius),
    - internetinės svetainės priežiūros (Simonas Jutkevičius);
• mokymo modulių ekspertų:
    - prof. habil. dr. Bronislovas Bitinas,
    - prof. habil. dr. Vilija Targamadzė,
    - doc. dr. Loreta Žadeikaitė,
    - doc. dr. Violeta Rimkevičienė;
• mokymo modulių ir metodinės medžiagos leidybos paslaugos (UAB "Baltijos kopija"),
• patalpų dalyvių maitinimui ir mokymams nuomos (UAB "Hotel Conti", juridinis pavadinimas UAB "Letėjos gastronomija"),
• TV Laidų ciklo (UAB "Sveikas žmogus").

3. Parengti 4 mutidisciplinariniai projekto dalyvių mokymo moduliai:
• "Grupinio darbo organizavimo metodai",
• "Krizių valdymas ugdymo institucijose",
• "Socialinių partnerių vaidmuo teikiant socialinę pagalbą",
• "Socialinės pedagoginės pagalbos institucijose veiklos modeliavimas".

4. Organizuoti partnerių susitikimai (2006-06-13, 2006-10-12, 2007-06-06, 2007-09-10, 2008-02-27), kuriuose pristatyta projekto eiga, problemos ir numatomos veiklos iki kito susirinkimo.

5. Organizuoti valdymo grupės posėdžiai:
• 2006-06-13, kuriame buvo išsamiai pristatytas projektas ir partneriai, patvirtinti valdymo grupės nuostatai, pritarta keitimams dėl mokymo modulių gairių rengėjų ir koordinatorių bei biudžeto 2.4.1 eilutės,
• 2007-03-29, kuriame buvo supažindinta su projekto eiga, pristatyti būsimo projekto dalyvių mokymai Vilniuje ir Ukmergėje,
• 2007-12-06, kuriame buvo supažindinta su projekto eiga, SSGG analize, numatytos veiklos perspektyvos, pristatyta projekto viešinimo eiga ir perspektyvos,
• 2008-02-08, kuriame buvo aptarti baigiamosios konferencijos organizavimo ypatumai.

6. Pateikti Europos socialinio fondo agentūrai mokėjimo prašymai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, tarpinė ataskaita Nr. 1, Nr. 2.

7. Projekto viešinimas organizuotas:
• 2006-08-29 tarptautinėje konferencijoje "Social Work and Society",
• 2006-09-19 susitikime su Vilniaus m. socialiniais pedagogais ir mokyklų direktorių pavaduotojais,
• 2006-10-13 susitikime su Pakruojo raj. prevencinio darbo grupių vadovais,
• 2006-10-27 straipsnyje savaitraštyje "Dialogas" Nr. 39,
• 2007-04-27 straipsnyje savaitraštyje "Dialogas" Nr. 17,
• 2007-01-04 susitikime su Vilniaus miesto mokyklų vadovais, mokytojais,
• 2007 m. balandžio mėn. informaciniame straipsnyje leidinyje "Švietimo naujienos" Nr. 7,
• 2007-08-28 susitikime su Vilniaus m. socialiniais pedagogais,
• 2007-10-23 susitikime su Pakruojo raj. prevencinio darbo grupių vadovais, nariaisir Pilaitės bendruomene Vilniaus Pilaitės vidurinėje mokykloje,seminaro organizavimas ,
• 2007-10-27 dienraštyje "Respublika",
• 2007-11-14 prevencinio darbo konferencijoje "Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių, ŽIV/ AIDS, prievartos, smurto ir teisės pažeidimų prevencija Rokiškio r. savivaldybėje", Rokiškis,
• 2007-11-29 - 30 tarptautinėje konferencijoje Rygoje "Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo bendradarbiavimo perspektyvos",
• 2007-12-21 savaitraštyje "Dialogas" Nr. 47,
• 2008-01-15 susitikime su Raseinių raj. Socialiniais pedagogais, Raseinių raj. Švietimo skyrius,
• 2008-02-10 susitikime su vaiko gerovės specialistais Alytuje, Alytaus profesinio rengimo centras.

8. Vykdoma dalyvių registracija mokymams.

9. Organizuojama mokymo dalyvių atranka ir formuojamos grupės.

• Pirmieji mokymai įvyks balandžio 3 d. Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje.
• Kiti mokymai įvyks balandžio 25 d. Ukmergėje, Senamiesčio pagrindinėje mokykloje.