Projekto informacija


Tarpinė institucija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija
Paramos fondas Europos socialinis fondas

Projekto vykdytojas
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Studentų g. 39-321, LT-08106 Vilnius
tel. +370 5 2607783, +370 659 23224, faks. +370 52752290
tel. paštas: auksepet@gmail.com

Projekto valdymo grupė
1. LR Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė,
2. Švietimo ir mokslo ministerijos Socialinės politikos departamento direktorius Rolandas Zuoza,
3. VšĮ Vaikų laikinosios globos namų “Atsigręžk į vaikus” direktorė Sigita Ignatovičienė

Projekto partneriai:

Vilniaus Pedagoginis universitetas
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
tel. +370 5 2790281, faks. +370 5 279028,
www.vpu.lt
atsakingas asmuo Odeta Merfeldaitė, el.paštas ode@vpu.lt

Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras
J.Basanavičiaus g. 35-3, LT-03109 Vilnius
Tel., faks. +370 5 2496057
www.nplc.lt
atsakingas asmuo Andrejus Piliavecas, el. paštas: nplc@nplc.lt

Projekto įgyvendinimo laikotarpis
nuo 2006-05-05 iki 2008-04-30

Projekto kodas
Nr. BPD 2004-ESF-2.4.0-03-05/0077

Paramos sutarties numeris
2006-05-05 Nr. ESF/2004/2.4.0-03-301

Programa
BPD 2004-2006 metai

Prioritetas
2 prioritetas "Žmogiškųjų išteklių plėtra"

Priemonė
2.4 priemonė "Mokymosi visą gyvenimo plėtojimas"

Veiklos sritis
Specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikacijos kėlimas ir naujų kompetencijų ugdymas