Laukiamos projekto pasekmės


Pagilintos vaiko gerovės specialistų prevencinio darbo organizavimo žinios ir turimos kompetencijos,   įgytos naujos prevencinio darbo organizavimo žinios bei kompetencijos. Kuriama vaiko gerovės mokykla bei sumažėjęs vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičius.