Projekto rezultatai


Projekto įgyvendinimo metu bus pasiekti šie rezultatai pagal jų įgyvendinimo rodiklius.

Projekto pasiekimų rodikliai

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Dabartinė situacija (jei taikoma) Laukiamo pasiekimo kiekybinė išraiška
BPD priemonės lygmens:
     
Akreditavimui pateiktų profesinio mokymo/studijų programų skaičius vnt. -
-
Išmokytų naudos gavėjų skaičius veiklos pabaigoje vnt. 154
150
iš jų moterys proc.
93 83
Projekto lygmens:      
Organizuotų pedagogų mokymų (kvalifikacijos kėlimo seminarų) sk. vnt. 10
10
Organizuotų specialių lektorių rengimo seminarų sk. vnt. 1 1
Organizuotų konferencijų sk. vnt. 1 1
Sukurtų inovatyvių mokymo metodika vnt. 1 1
Sukurta Interneto svetainių sk. vnt. 1
1
Parengtų mokymo modulių sk. vnt. 4
4
Parengtų populiarių straipsnių sk. vnt. 2
2
Publikacijų skaičius spaudoje vnt. 3
4

 

Projekto rezultatų rodikliai

Rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas Dabartinė situacija (jei taikoma) Laukiamo rezultato kiekybinė išraiška
Pagal BPD priedą:
     
Akredituotų apmokymo programų skaičius     -
Švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, gavusių Europos Sąjungos akreditaciją, skaičius     -
Projekto lygmens:      
Sertifikuotų pedagogų sk. vnt. 154
150
Parengtų lektorių sk. vnt.  10 10
Aprobuotų mokymo modulių sk. vnt. 4
4
Populiarių publikacijų sk. vnt. 2
2
Projekto lankstinukų sk. vnt. 1000
1000
Projekto rengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu įdarbinta žmonių vnt. 34 17