Projekto uždaviniai


1. Sukurti ugdymo institucijų ir socialinių partnerių kvalifikacijos tobulinimo mokymo modulius, leidžiančius veiksmingai įgyvendinti ugdymo institucijose vaikų saugumui reikalingas sąlygas.
2. Apmokyti multidisciplinines ugdymo institucijų ir socialinių partnerių prevencinės pagalbos komandas, įgyvendinančias vaikų socialinės gerovės politiką ugdymo institucijose.
3. Sukurti tarpinstitucinį socialinės pedagoginės pagalbos tinklą, skirtą ugdyti įvairių sričių specialistų kompetencijas, padedantį užtikrinti saugumą tiek pačioje ugdymo institucijose, tiek už jos ribų.